OVU Vorming

Thema "Reportage/documentaire fotografie"

Doel van het project: vorming - doen - evaluatie.

Het is de bedoeling de deelnemers te ondersteunen via de inbreng van ervaren lesgevers-fotografen om daarna de theorie, tips & tricks in de praktijk toe te passen. In de laatste sessie zullen de lesgevers de ingezonden beelden bespreken.

Sessie 1: vorming

Zaterdag 6 april 2019 - 9:00u. tot 16:30u.

Voor het vormingsmoment is de wijk “Muide” het vaste onderwerp dat elke deelnemer op zijn eigen manier in beeld brengt.

We starten met een introductie en kijken naar het verschil tussen reportage en documentaire fotografie aan de hand van enkele voorbeelden. We maken analyses van enkele documentaire werken. We kijken ook naar de methodiek van enkele fotografen. Hoe komen bepaalde beelden tot stand? Daarna gaan we aan de slag met een opdracht waarbij de deelnemers een eerste uitdaging krijgen om de buurt in beeld te brengen. Omdat mensen heel belangrijk zijn in dit genre fotografie zal de focus o.a. liggen op : “hoe benader ik onbekende mensen voor een portret?”

In de namiddag volgt een bespreking van de gemaakte opnames. Hoe kwam het portret tot stand? Hoe heb je iets weten te vertellen over deze persoon in een fotografisch beeld? Op welke verschillende manier had dit nog gekund?

Om aan deze workshop deel te nemen, breng je je camera mee en bij voorkeur een eigen laptop en kaartlezer.

 

Sessie 2: Doe-moment

In de periode april - september gaan jullie zelf aan de slag.

De opdracht bestaat erin om een documentaire fotoreeks te maken over de wijk “Klein Rusland” in Zelzate. Deze fotoreeks moet het resultaat zijn van een persoonlijke visie/idee waarvan portret een belangrijk onderdeel is. Het is de bedoeling dat elke fotograaf minimum 30 à 50 beelden maakt die voorgelegd worden op het evaluatie-moment.

Ter info : “De Wijk Klein Rusland in Zelzate verdwijnt, inwoners zullen verhuizen in fases” De Vlaamse Regering start met de procedure om de wijk Klein Rusland in Zelzate te doen verdwijnen. De toekomst van de wijk is al jaren onzeker, al die tijd wachten de bewoners op een antwoord en dat is er nu. De Vlaamse regering heeft beslist dat alle inwoners in fases zullen verhuizen naar een nieuw huis in Zelzate. Ze gaan telkens 40 nieuwe huizen bouwen, sociale woningen, en zo mensen laten verhuizen. Het gaat over 160 woningen in totaal, dus er zullen vier keer 40 huizen gebouwd worden. De wijk Klein Rusland moet onder meer wijken voor de bouw van een nieuwe tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen. De huidige tunnel zit niet diep genoeg om grote schepen te kunnen laten passeren. De wijk werd ooit ontworpen door de bekende architect Huib Hoste. Het was de eerste modernistische tuinwijk van het land.

 

Sessie 3: Evaluatie

Zaterdag 9 november 2019 - 14:00u.

Alle deelnemers brengen 30 tot 50 beelden mee (10x15) om een definitieve selectie te maken en een documentaire reeks te vormen. De lesgevers zorgen voor de nodige feedback, gevolgd door een groepsgesprek.

 

Praktisch:

Sessie 1 en 3 vinden plaats in CC Meulestede – Meulesteedsesteenweg 515 te 9000 Gent.

Om praktische redenen kunnen maximum 35 deelnemers toegelaten worden.

Deelname : enkel na inschrijving via e-mail aan : rudy.de.cleene@skynet.be

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling op OVU-rekeningnummer BE47 8905 9409 1180 – BIC: VDSPBE91

Tijdens de middagpauze kan een lunch (soep en Gentse stoverij met frieten) voorzien worden tegen de prijs van 18€ (dranken niet inbegrepen).

Deelnemers die willen lunchen, moeten dit bij hun inschrijving vermelden en betalen.

Kostprijs 3 sessies: 30 Euro voor OVU-leden en 40 Euro voor de niet-leden (of 48€/58€ met lunch)

 

Belangrijk:

Indien er meer dan 35 kandidaat-workshoppers zijn, zal er met een reservelijst gewerkt worden.

Aan de ingeschreven deelnemers wordt dan ook gevraagd hun eventuele afzegging ten laatste op 31 maart 2019 mee te delen. Enkel dan zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Door het beperkt aantal plaatsen is het belangrijk dat de deelnemers zich engageren voor de drie sessies. Enkel de eerste sessie bijwonen verhindert mogelijk de deelname van mensen op de wachtlijst die wel de drie sessies willen doen.