Leo Baekeland Fototentoonstelling

Na een Fototalent en LBFT die in 2023 gevuld waren met hedendaagse en goede fotografie en waar de belangstelling voor Fototalent beneden alle peil was, maar die, gelukkig, voor de LBFT een stuk hoger lag heeft het OVU-bestuur besloten om door te gaan met een toonmoment, maar dan wel in een gewijzigde vorm.

De Leo Baekeland Fototentoonstelling kan in 2024 niet doorgaan omdat de begijnhofkerk in het najaar volledig wordt ingenomen door activiteiten rond 150 Jaar Groot-Begijnhof. Het voorjaar is wel beschikbaar, maar dan moeten de werken voor selectie reeds opgevraagd worden eind januari 2024 en dit is voor niemand werkbaar. Vandaar de beslissing om de volgende editie te organiseren van 26 april tot en met 4 mei 2025 (onder voorbehoud van bevestiging door het begijnhofbestuur).

In de nieuwe versie van de LBFT willen we verder gaan met reeksen, maar die selectie aanvullen met individuele foto’s en werken uit de OVU-wedstrijden. Wij zullen vanaf die versie ook afzien van een gastfotograaf en alles in het teken stellen van het fotowerk van onze OVU-fotografen en geïn- teresseerde buitenstaanders.

Gezien wij regelmatig op zeer goed werk stuiten in de tentoonstellingen van onze fotogroepen en heel wat van dit werk niet wordt ingestuurd, zullen de OVU-bestuurders dit werk oplijsten en ten gepaste tijde betrokken fotografen uitnodigen om dit binnen te sturen. Vrije inzendingen blijven uiter- aard ook nog steeds mogelijk. Op die manier hopen we meer verschillende leden en fotogroepen in de kijker te kunnen plaatsen. Dit jaar is ook weer gebleken dat naast vaste waarden in de LBFT er ook een aantal nieuwe laureaten mochten worden verwelkomd.

Wij kijken alvast uit naar jullie deelname.

De nieuwe werkwijze die van start zal gaan in het najaar 2024. Hou je Nieuwsbrief in de gaten.

Fotoreeksen

 • Mogelijkheden voor inzenden van reeksen:
  • Vrije inzending van 1 of 2 fotoreeksen per deelnemer. Voor OVU-leden blijft dit gratis, voor niet-leden wordt een deelnamekost van €20,00 gevraagd.
  • Inzending op uitnodiging. Ook hier voor OVU-leden gratis en voor niet-leden €20,00 deelnamekost.
  • Het staat een deelnemer steeds vrij zelf de keuze te maken welke reeks(en) hij/zij zal insturen, of vrij gekozen of op uitnodiging of een combinatie van beide.
  • Het totaal aantal ingezonden reeksen bedraagt sowieso maximaal 2 stuks.
 • De selectie wordt gedaan door een aantal professionele buitenstaanders.
 • Selecties zijn pas definitief als de binnengebrachte reeksen perfect geprint en afgewerkt zijn. Slechte prints, slecht opgekleefde of scheef afgesneden werken zullen worden geweigerd.

Individuele foto's

 • Mogelijkheden inzenden van individuele foto's::
  • Vrije inzending van 1 of 2 individuele foto's per deelnemer. Voor OVU-leden blijft dit gratis, voor niet-leden wordt een deelnamekost van €20,00 gevraagd.
  • Inzending op uitnodiging. Ook hier voor OVU-leden gratis en voor niet-leden €20,00 deelnamekost.
  • Het staat een deelnemer steeds vrij zelf de keuze te maken welke individuele foto('s) hij/zij zal insturen, of vrij gekozen of op uitnodiging of een combinatie van beide.
  • Het totaal aantal ingezonden bedraagt sowieso maximaal 2 stuks.
 • De selectie wordt gedaan door een aantal professionele buitenstaanders.
 • Selecties zijn pas definitief als de binnengebrachte foto's perfect geprint en afgewerkt zijn. Slechte prints, slecht opgekleefde of scheef afgesneden werken zullen worden geweigerd.

Catalogus tentoonstelling 2023Laureaten 2023

Naam Titel van de reeks
Albert Eliano Een eeuw Edison
André Van den Bossche. Duck tales
Filip De Backer Top of the world
Filip Verpoest On stage
Geert Van Gaever Spot of green
Greet Pictaz Rode draad
Jean-Pierre De Jonghe Artefact
Jef Janssens Natuur in zwart-wit
Marc Rousseau Steamy windows
Marc Rousseau Moeder Aarde
Mark d'Hanens Filodivino
Marnix Van Marcke Climate change
Mauricette Duverger Pain created a work of art, I am a masterpiece
Mien Roose Miniatuur corona sport
Nathalie Leeuwerck Under the bridge
Nathalie Leeuwerck Once upon a wall
Patrice Troost Zijn
Roland Coenraets Duintekeningen
Roland De Tollenaere Labiomista
Rudy Mareel Mens in het landschap. De Himba stam in Noord-Namibië
Rudy Mettepenninge Waasland
Staf Devriese Bodyscapes
Véronique Slingerland Catch the day
Wim Reybroeck Devotie