Leo Baekeland Fototentoonstelling

Info

Opening: zaterdag 15 juni 2019 om 15.00 uur
Begijnhofkerk - Groot Begijnhof
via Jan Roomsstraat - Sint-Amandsberg


Open: op zaterdag 22 juni en zondag 16 en 23 juni 2019
van 10-12u en van 14-18u.


Nocturne: donderdag 20 juni 2019: 19.30 - 22.30 u.

Sfeervolle toontoonstellingsruimte:

Catalogus tentoonstelling 2018Gastfotograaf

Ludwig Desmet

Ludwig is lesgever fotografie, illustrator en fotograaf, en al van op jonge leeftijd heel erg gebeten door het visuele beeld in het algemeen, en fotografie in het bijzonder.

In zijn fotografie is hij op zoek naar wat hij zelf boeiend en vooral mooi vind. Zijn thema’s omvatten onder andere landschap, natuur, straatfotografie, maar de laatste jaren vormen de thema's ‘vrouw’ en ‘landschap’ de hoofdmoot van zijn fotografie.

Vrouwelijkheid, sensualiteit en fijne erotiek. Thema’s die binnen onze cultuur dikwijls verborgen blijven, ofwel louter commercieel uitgebuit worden. Hier wordt de vrouw als sterke, zelfbewuste, maar soms ook kwetsbare en tedere persoonlijkheid naar voor gebracht. Soms met een prikkelend kantje, soms heel verborgen en ingetogen. Met zijn fotografie nodigt Ludwig je uit om naar de vrouw te kijken in al haar verschillende facetten. Geen fashion-achtige poses, maar de vrouw in haar innerlijke en uiterlijke kracht.

Hij woont en werkt in Ronse, en voor zijn fotografie zoekt hij naar locaties die een bijzondere sfeer uitstralen en een versterkend kader scheppen. Hierin gaat de fotograaf met zijn model ongestoord aan het werk om de ideale combinatie van het vrouwelijke thema en het perfecte licht op te zoeken.

Ludwig werkt uitsluitend met aanwezig licht, dat laat hem toe om meer aandacht te besteden aan sfeer, geloofwaardigheid en subtiele poses. In zijn werk gebruikt hij zowel analoge (6x6) camera’s als digitale technieken, die hebben volgens de fotograaf elk hun voor- en nadelen, hun eigenheid en karakter.

In de landschappen brengt Ludwig vooral verstilling, hij gaat op zoek naar texturen, licht, orde versus wanorde, licht versus schaduw, of nog het fijngevoelige van de natuur ten opzichte van het groteske van de mens. Vergankelijkheid en eenzaamheid, materie en licht.

Meer info over het werk en de kunstenaar: www.ludwigdesmet.comCurator

Nele Van Canneyt, fotograaf

© Isabelle Persyn

Nele Van Canneyt (°1973) maakt fotografische beelden waarin ze haar droomwereld projecteert op de realiteit. In haar niet-geënseneerde beelden creëert ze een verstilde weergave van de werkelijkheid. De laatste jaren combineert Nele foto’s van verschillende locaties in eenzelfde reeks. Hierdoor komt het inhoudelijk verband tussen de diverse beelden scherper naar voor. De meeste beelden vertellen iets over zoekende mens in zijn omringende leefwereld. Daarbij komt de complexe relatie tussen de innerlijke ervaringswereld van de mens en de uiterlijke (zichtbare) wereld voortdurend op de voorgrond. Hoewel de meeste beelden autonoom functioneren, kan de betekenis van de individuele beelden verschuiven afhankelijk van de opeenvolging waarin ze getoond worden.

Nele van Canneyt studeerde Journalistiek en Communicatiemanagement aan de Artevelde Hogeschool Gent. Daarna studeerde ze fotografie aan de Sint-Lucas Academie Gent (1999-2003) en 2 jaar Specialisatie aan de Sint-Lucas Academie (2003-2005). Daarnaast geeft ze sinds 2013 ook les in fotografie en foto-analyse.

Mede-selectielid: Martine Laquière, fotograaf

Woont en werkt in Gent. Ze is Master in fotografie en film aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent. Carrière gestart als reclamefotograaf, maar werkt tegenwoordig alleen artistiek.

Afspraken

De Leo Baekeland Fototentoonstelling (LBFT) is een fotomanifestatie, uitsluitend gericht op fotoreeksen. Fotografen kunnen één fotoreeks naar keuze voorleggen aan een onafhankelijk selectiepanel, dat bestaat uit professionelen: curator Jachim Naudts (FotoMuseum Antwerpen) en Martine Laquière (professioneel fotograaf). De door hen geselecteerde reeksen worden van 15 tot 23 juni 2019 geëxposeerd in de kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg. Bij de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven. Op de selectiedag bespreken de selectieleden de niet-aanvaarde werken van de aanwezige deelnemers en op de nocturne (donderdag 20 juni 2019) bespreken zij de aanvaarde en tentoongestelde reeksen. Gastfotograaf voor 2019 is Ludwig Desmet (lesgever aan het KISP-Gent).

Voorwaarden tot deelname

 • De deelname aan de LBFT staat open voor alle fotografen (OVU-ledenen en voor in Oost-Vlaanderen gedomicilieerde studenten DKO, volwassen-onderwijs, academies en individuelen). De deelname voor OVU-leden is gratis. Niet-leden betalen 20 euro te storten tegen uiterlijk 1 maart 2019 op rekening van OVU: BE47 8905 9409 1180 met de vermelding 'Deelname aan LBFT 2019'. Elke deelnemer ontvangt ook gratis een catalogus.
 • Het maximum formaat van de foto's wordt omwille van praktische redenen beperkt tot 90 cm voor de horizontale zijde.
 • De bestanden van alle foto's van de reeks moeten tegen uiterlijk 1 maart 2019 binnen gestuurd worden via mail of via ‘we transfer’ naar Frederik Vanderstraeten (vanderstraeten.fr@telenet.be). Reeksen waarvan we de digitale bestanden niet binnen hebben op de uiterste inzenddatum worden niet ter selectie aanvaard.
 • De grootste zijde van de digitale foto moet 20 cm zijn, het bestand 300 dpi.
 • Bouw je bestandsnaam als volgt op: volgordenummer van je foto, gevolgd door je voornaam + familienaam en de titel van je reeks (1-Jan Janssens – Landschap, 2-Jan Janssens-Landschap, ...)
 • Geef in de begeleidende mail of in het 'we transferbericht' nog eens duidelijk je naam als auteur en de titel van de reeks op. Geef ook het e-mailadres op waarop je te bereiken bent. OVU-leden geven in deze mail ook hun lidnummer op.
 • Indien de reeks een specifieke ophangcompositie heeft gelieve een hangplan mee te sturen.
 • Voeg ook een (portret)foto van jezelf mee op 300 dpi.

Selectie

 • De fysieke foto's moeten hangklaar binnengebracht worden op zaterdag 16 maart 2019 tussen 10u00 en 11u30 voor de selectie. Voorzie voor je werken een degelijke herbruikbare verpakking. Je ontvangt bij je aanmelding zelfklevende labels om je verpakking te naamtekenen.
 • De selectie gaat door in de polyvalente zaal van "De Poort" (1ste verdieping) Markt 27 te Wetteren en is om praktische redenen NIET publiek (14u00 tot 15u30).
 • Om 16u00 zal het selectiepanel de niet-geselecteerde werken van de aanwezige deelnemers bespreken – en feedback geven waarom ze niet geselecteerd werden.
 • De foto's moeten afgehaald worden op dezelfde dag en op dezelfde locatie vanaf 17u30 tot uiterlijk 18u30. Uit respect voor het selectiepanel en de toehoorders is het NIET mogelijk om foto's vroeger mee te geven. Dit werkt uitermate storend tijdens de uitleg.
 • Het selectiepanel zal de auteurs van aanvaarde werken feedback geven op de nocturne van de LBFT.

Praktisch

 • Het binnen brengen en ophalen van de fysieke werken mag zowel individueel als per fotogroep gebeuren.
 • Wij vragen aan de deelnemers om zelf de reeks(en) die ze binnen brengen uit te pakken en na afloop van de selectie zelf terug in te pakken. Met dank voor jullie begrip en medewerking.
 • Indien je foto's achter passe-partout zitten, gebruik dan liefst wit of écru omwille van de uniformiteit van de tentoonstelling.
 • De foto's moeten volledig hangklaar op de selectie worden aangeboden en ze moeten voorzien zijn van een degelijk ophangsysteem. Dit kan bij kleine en lichte foto's gerust ook klittenband (haakjeszijde) zijn. Grotere en zwaardere foto's graag voorzien, indien mogelijk, van een (aluminium) u-profiel als ophangsysteem. Gebruik geen gordijnrails aub, we ondervonden daar in het verleden grote problemen mee in combinatie ons ophangmateriaal.
 • Op de foto's achteraan GEEN vermeldingen aanbrengen. Bij het inleveren ontvangt u de nodige identificatielabels om op de foto's aan te brengen.
 • De geselecteerde werken worden ingehouden en zijn na de tentoonstelling terug beschikbaar.