Foto wedstrijden

juryzittingen om 20u

Lente (thema: vrij)

Uiterste inzenddatum: 1 maart 2019

Jurering zwart-wit: 13 maart 2019 om 20u00

Jurering kleur: 20 maart 2019 om 20u00


Herfst (thema: emotie)

Uiterste inzenddatum: 15 september 2019

Jurering zwart-wit: woensdag 13 november 2019 om 20u00

Jurering kleur: woensdag 13 november 2019 om 20u00


Jureringsadres:

Cultureel Centrum Meulestede
Meulesteedsesteenweg 515
9000 Gent

Inzendadres:

Rudy De Cleene
Oude Brusselseweg 184
9050 Gentbrugge
09 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

Reglement

 1. De wedstrijd staat uitsluitend open voor leden van de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie. De deelname is gratis.
 2. De inzendingen gebeuren in clubverband.
 3. Alle deelnames moeten voor elke wedstrijd en elke discipline per club online geregistreerd worden en naar de OVU-wedstrijdcommissaris doorgestuurd worden.
 4. Het onderwerp is in de "lentewedstrijden" vrij, voor de "herfstwedstrijden" kan dat thematisch zijn.
 5. De ingezonden beelden zijn van recente datum en waren niet in voorgaande OVU-wedstrijden te zien. Een zelfde of gelijkaardige foto kan niet in verschillende disciplines (kleur/monochroom) ingestuurd worden, ook niet gespreid over verschillende jaren.
 6. Elke auteur kan per reeks met maximum 4 monochrome en/of 4 kleurenfoto’s deelnemen.
 7. Op de rugzijde van elke foto wordt het OVU-wedstrijdetiket gekleefd voorzien van naam auteur, naam fotoclub, OVU-lidnummer, het OVU-clubnummer, de lijstnummer en de titel.
 8. Technische kenmerken: het formaat van de foto is vrij (maximaal 30 x 40 cm). Montage op licht karton van 1 mm. dik met vaste afmetingen 30 x 40 cm. Er worden géén afwijkingen toegestaan.
  • M - Zwart-wit- met eventueel één (1) bijkomend kleur.
  • CP - Kleurpapier, zwart-wit met minstens twee (2) bijkomende kleuren.
 9. De wedstrijd is ingedeeld in twee reeksen met inlevering
  • Reeks 1: uiterlijk op 1 maart
  • Reeks 2: uiterlijk op 15 september
  • Afwijkingen kunnen voorkomen en worden via de OVU-Nieuwsbrief of via email gemeld.
  • De inzendingen gebeuren naar het adres van de wedstrijdcommissaris "Foto". Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd.
  • De verpakkingen moet stevig zijn en zal dienen voor terugzending van de foto's.
  • De ingezonden foto's worden gejureerd op de door de OVU vooraf vastgelegde data.
 10. De juryleden worden door de OVU aangeduid en het jurypanel wordt niet op voorhand bekend gemaakt.
 11. Juiste data en plaats van de jurering worden vooraf medegedeeld en is openbaar voor iedereen.
 12. Noch commentaar, noch blijken van goed- of afkeuring vanwege het publiek mogen het werk van de juryleden verstoren. Desnoods zal de jurering doorgaan zonder publiek.
 13. De wedstrijdcommissaris heeft de bevoegdheid de foto's die niet aan het reglement beantwoorden, als niet ontvankelijk voor te stellen. Zijn beslissingen - genomen in overleg met de juryleden - zijn onherroepelijk.
 14. De quotering gebeurt per foto op een totaal van 100 punten. Er is een afzonderlijke rangschikking voor monochroom en kleur.
 15. Na de jurering worden alle foto’s binnen een redelijke termijn aan de deelnemende clubs terug bezorgd.
 16. Toegekende onderscheidingen:
  • Voor zwart-wit foto's
   1. Per discipline worden 3 multimediabonnen toegekend aan de drie fotografen die over de totale discipline het hoogst aantal punten behalen.
   2. De auteur met tien geselecteerde beelden in eenzelfde discipline die minstens 75 punten kregen, ontvangt de titel "OVU-fotograaf" en wordt beloond met een multimedia-bon.
  • Voor kleurenfoto's
   1. Per discipline: id. zoals voorzien voor monochroom
   2. id. zoals voorzien voor monochroom
 17. De foto’s worden met de meeste zorg behandeld. De OVU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging.
 18. Door deelname verklaart men zich akkoord met het huidige reglement.

Formulieren

  Wedstrijdlabels OVU (type Avery L7165)