Foto wedstrijden

juryzittingen om 20u

Lente

Uiterste inzenddatum: 1 maart 2018

Jurering zwart-wit: 15 maart 2018

Jurering kleur: 22 maart 2018


Herfst (thema: abstractie)

Uiterste inzenddatum: 15 september 2018

Jurering zwart-wit: 18 oktober 2018

Jurering kleur: 25 oktober 2018


Jureringsadres:

Cultureel Centrum Meulestede
Meulesteedsesteenweg 515
9000 Gent

Inzendadres:

Rudy De Cleene
Oude Brusselseweg 184
9050 Gentbrugge
09 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

Reglement

 1. De wedstrijd staat uitsluitend open voor leden van de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie in het bezit van een individuele lidkaart geldig voor het lopend jaar. De deelname is gratis.
 2. De inzendingen gebeuren in clubverband.
 3. Leden die via meerdere clubs in een verschillende discipline aan de wedstrijden willen deelnemen, moeten in het bezit zijn van een wedstrijdkaart en -nummer.
 4. Alle deelnames moeten voor elke wedstrijd en elke discipline per club online ingevoerd worden en naar de wedstrijdcommissaris doorgestuurd worden
 5. Het onderwerp in de “lentewedstrijd” is vrij, dit van de "herfstwedstrijd" kan thematisch zijn. Van het ingezonden werk wordt verwacht dat het van recente datum is en niet aangeboden werd in een voorgaande OVU wedstrijd. Een zelfde of gelijkaardig beeld kan niet in verschillende disciplines (kleur/monochroom) ingestuurd worden, ook niet gespreid over verschillende jaren.
 6. Per auteur en per reeks kunnen maximum 4 monochrome en/of 4 kleurenfoto's ingezonden worden.
 7. Enkel de wedstrijdformulieren die op de OVU-website terug te vinden zijn, kunnen gebruikt worden en moeten via e-mail naar de wedstrijdverantwoordelijke doorgestuurd worden. Op de rugzijde van elke foto wordt het OVU-wedstrijdetiket gekleefd voorzien van naam auteur, naam fotoclub, CvB-lidnummer, het OVU-clubnummer en de lijstnummer.
 8. Technische kenmerken: formaat foto vrij (max. 30 x 40 cm.) Alle fotografische technieken zijn toegelaten. Montage op licht karton van 1 mm. dik (max. 400 gr./m²) afmetingen 30 x 40 cm. Er worden hierop géén afwijkingen toegestaan.
  • M - Zwart-wit- of monochromepapier met eventueel één (1) bijkomend kleur.
  • CP - Kleurpapier, zwart-wit of monochromepapier met minstens twee (2) bijkomende kleuren.
 9. De wedstrijd is ingedeeld in twee reeksen met inlevering
  • Reeks 1: uiterlijk op 1 maart
  • Reeks 2: uiterlijk op 15 september
  • Afwijkingen kunnen voorkomen en worden via het OVU-Nieuws tijdig gemeld.
  • De inzendingen gebeuren aan het adres van de wedstrijdcommissaris foto. Te Iaat ingezonden werk wordt strikt geweigerd.
  • De verpakkingen zullen van stevige kwaliteit zijn en zullen dienen voor terugzending van de foto's.
  • De ingezonden foto's zullen gejureerd worden binnen de 30 dagen na de gestelde inzenddatum.
 10. De juryleden worden door de OVU aangeduid en het jurypaneel wordt niet op voorhand bekend gemaakt.
 11. Juiste datum en plaats van de jurering worden ruim vooraf medegedeeld en is openbaar voor iedereen.
 12. Noch commentaar, noch blijken van goed- of afkeuring vanwege het publiek mogen het werk van de juryleden verstoren. Desnoods zal de jurering doorgaan zonder publiek.
 13. De wedstrijdcommissaris heeft de bevoegdheid de foto's die niet aan het reglement beantwoorden, als niet ontvankelijk voor te stellen. Zijn beslissingen genomen in overleg met de juryleden, zijn onherroepelijk.
 14. De quotering gebeurt per foto op een totaal van 100 punten terwijl en een afzonderlijke rangschikking is voorzien voor zw/w en kleur.
 15. De foto's die 60 procent van de punten behalen kunnen aanvaard worden voor de samenstelling van de rondreizende mappen of weerhouden worden voor het inrichten van een manifestatie. Niet aanvaard werk zal binnen de 30 dagen terug gezonden worden.
 16. Toegekende onderscheidingen:
  • Voor zwart-wit foto's
   1. Per discipline worden 3 multimediabonnen (goud, zilver, brons) toegekend aan de drie fotografen die over de totale discipline het hoogst aantal punten behalen.
   2. Wie tien aanvaardigen behaalde in eenzelfde discipline ontvangt de titel “OVU-fotograaf” en wordt beloond met een multimediabon.
  • Voor kleurenfoto's
   1. Per discipline: id. zoals voorzien voor zw/w
   2. id. zoals voorzien voor zw/w
 17. Alhoewel de foto's met de meeste zorg zullen worden behandeld, kan de OVU. niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging.
 18. Door deelname verklaart men zich akkoord met het huidige reglement.
 19. Een zelfde of gelijkaardig beeld kan niet in verschillende disciplines (kleur/monochroom) ingestuurd worden, ook niet gespreid over verschillende jaren.

Formulieren

  Wedstrijdlabels OVU (type Avery L7165)