Koninklijke Fotoclub Cultuursmakers Evergem

OVU nr.8

CvB nr.5010

Stichtingsjaar1959

WerkgebiedEvergem

NationaliteitBelgische

Website www.fotoclub-evergem.be


Fotografie
  foto

  av reeksen


vergadering

Lokaal

Den Hannekesnest
Burggravenlaan 7
9940 Evergem

Google maps


Info vergadering

DagVrijdag

Periodiciteit 1Wekelijks

Uur20u00

VakantieJuli en augustus


Koninklijke Fotoclub Cultuursmakers Evergem stelt zich voor...

Onze club werd in december 1959 gesticht en is na 50 jaar een club geworden met een eigen identiteit. Dit is vooral te danken aan de individuele verscheidenheid onder de actieve leden en de vrijheid dat elk lid geniet. Al wordt er gestreefd naar het fotograferen in reeksverband (met speciefieke bekroningen hiervoor op onze clubtentoonstelling), toch wordt aan de waarde van een individuele foto evenveel belang gehecht.

Er wordt bij de fotobesprekingen, per definitie, nooit een onderscheid gemaakt tussen leden die het fotografische proces door en door kennen en nieuwe leden, die het in den beginne soms moeilijk hebben om tot een verantwoord resultaat te komen.

De wekelijkse vrijdagavondvergaderingen zijn hierbij uiteraard van doorslaggevend belang in de “fotografische ontwikkeling” van een nieuw clublid. Niet alleen worden ze met raad en daad bijgestaan maar er wordt alles gedaan om deze mensen op te nemen in onze fotofamilie. De discussie of bespreking beperkt zich dus niet alleen tot het leveren van kritiek maar iedereen poogt de andere te helpen.

Wij vergeten inderdaad niet dat de fotografie zoals wij ze bedoelen een hobby is: dus een vrijetijdsbesteding die voor iedereen aangenaam moet blijven en waarin iedereen naar eigen vermogen en inspiratie investeert.voorzitter

Freddy Hofman
Pijlkruidstraat 31
9032 Wondelgem
09 226 85 63
freddy.hofman@telenet.be
Google maps

secretaris

Chris Vanden Bunder
Edmond Ronsestraat 45
9041 Oostakker
09 251 48 23
christiaan.vandenbunder@skynet.be
Google maps