OVU Vorming

Thema "Stedelijk/industrieel landschap"

Doel van het project: vorming - doen - evaluatie.

Het is de bedoeling de deelnemers te ondersteunen via de inbreng van ervaren lesgevers-fotografen om daarna de theorie, tips & tricks in de praktijk toe te passen. In de laatste sessie zullen de lesgevers de ingezonden beelden bespreken.

Sessie 1: vorming

Zaterdag 5 mei 2018 - 9:00u. tot 17:00u.

Met oog voor theorie en veel praktijk wordt de dag gevuld met opdrachten, weetjes en beeldanalyse binnen het genre landschapsfotografie.

We starten ’s morgens met een introductie stadslandschap en compositie; gevolgd door een fotowandeling in het oude havengebied Meulestede. Daarbij focussen we op compositie en dieptewerking.

Na het bespreken van jullie resultaten volgen er analyses van bekende en onbekende fotografen. Dit vertaalt zich in een tweede doelgerichte opdracht waarbij jullie met extra aandacht voor beeldopbouw en verhaal Gent-Noord fotograferen.

We ronden af met het bespreken van de resultaten en persoonlijke tips om je landschapsfoto’s compositorisch en inhoudelijk te verbeteren. Zo vertrek je naar huis met een aangescherpte blik om het landschap in sterke fotografische beelden te vangen.

Om aan deze workshop deel te nemen, breng je je camera mee en bij voorkeur een eigen laptop en kaartlezer.

 

Sessie 2: Doe-moment

In de periode mei - september gaan jullie zelf aan de slag. Tijdens de eerste sessie zal aan de deelnemers de opdracht voor het doe-moment meegedeeld worden. Elke deelnemer mag 3 beelden als resultaat van het doe-moment inzenden.

De digitale bestanden (langste zijde 60 cm. bij minimum 200 dpi.) moeten uiterlijk zondag 7 oktober 2018 via “We transfer” in het bezit zijn van : Rudy De Cleene : rudy.de.cleene@skynet.be

 

Sessie 3: Evaluatie

Zaterdag 29 oktober 2018 - 14:30u.

Tomas Uyttendaele en Arian Christiaens zullen de resultaten van het doe-moment bespreken en evalueren.

 

Praktisch:

Sessie 1 en 3 vinden plaats in CC Meulestede – Meulesteedsesteenweg 515 te 9000 Gent.

Om praktische redenen kunnen maximum 40 deelnemers toegelaten worden.

Deelname : enkel na inschrijving via e-mail aan : rudy.de.cleene@skynet.be

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling op OVU-rekeningnummer BE47 8905 9409 1180 – BIC: VDSPBE91

Tijdens de middagpauze kan een lunch (soep en Gentse stoverij met frieten) voorzien worden tegen de prijs van 18€ (dranken niet inbegrepen).

Deelnemers die willen lunchen, moeten dit bij hun inschrijving vermelden en betalen.

Kostprijs 3 sessies: 25 Euro voor OVU-CvB-leden en 35 Euro voor de niet-leden (of 43€/53€ met lunch)

 

Belangrijk:

Indien er meer dan 40 kandidaat-workshoppers zijn, zal er met een reservelijst gewerkt worden.

Aan de ingeschreven deelnemers wordt dan ook gevraagd hun eventuele afzegging ten laatste op 20 mei 2018 mee te delen. Enkel dan zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Door het beperkt aantal plaatsen is het belangrijk dat de deelnemers zich engageren voor de drie sessies. Enkel de eerste sessie bijwonen verhindert mogelijk de deelname van mensen op de wachtlijst die wel de drie sessies willen doen.

 

Honorering:

  • de geselecteerde beelden worden tijdens FotoTalent 2019 tentoon gesteld.
  • een selectie zal opgenomen worden in het OVU-Fotoboek
  • de geselecteerde werken zullen te zien zijn op de OVU-website